Putování Svatou zemí

Putování Svatou zemí

Putování Svatou zemí

Provedeme vás těmi nejzajímavějšími místy Svaté země. Navštivte je s námi!

(17 článků)

 
24.12.2023, kategorie: Putování Svatou zemí
Vánoční a novoroční přání

Vánoční a novoroční přání

Milí poutníci, cestovatelé, přátelé,

ze srdce přejeme vám a všem vašim blízkým požehnané, pokojné a v radosti prožité Vánoce a hodně zdraví a mnoho splněných přání v novém roce! Kéž vám betlémské Světlo svítí na cestě životem a prohřeje vaše srdce Boží láskou! Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na novou spolupráci. Celý článek...

15.11.2023, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Betlém – místo, kde se zrodila Láska
Čtrnácticípá stříbrná hvězda na místě narození Ježíše Krista v Betlémě

Betlém – místo, kde se zrodila Láska

Snad každý poutník, který zavítá do Betléma, touží položit svoje ruce anebo svoje srdce na čtrnácticípou hvězdu označující místo narození Ježíše Krista. Tato poměrně malá, stříbrná hvězda Naděje budí pozornost mnoha lidí a mění jejich nitro... Celý článek...

29.03.2021, kategorie: Putování Svatou zemí
Křížová cesta (Via dolorosa) v Jeruzalémě - online beseda s P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým

Křížová cesta (Via dolorosa) v Jeruzalémě - online beseda s P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá ve středu 31. března 2021 online besedu s P. Dr. Jiřím Vojtěchem Černým na téma "Křížová cesta v Jeruzalémě". Beseda se uskuteční od 14:00. Jste srdečně zváni! Celý článek...

01.09.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Putování Svatou zemí
Nebojte se navštívit Svatou zemi!

Nebojte se navštívit Svatou zemi!

Mnozí lidé se dnes obávají navštívit Svatou zemi. Někteří dokonce namítají: "Cožpak se tam můžeme vydat na pouť - vždyť je tam válka!" ...  Není tam válka! Byli jsme opakovaně ve Svaté zemi - a nikdy jsme nebyli svědky nebezpečného incidentu... Celý článek...

24.01.2016, kategorie: Putování Svatou zemí
Prohlédněte si nově přidané fotografie ze Svaté země
Galilejské jezero

Prohlédněte si nově přidané fotografie ze Svaté země

V rubrice Fotogalerie jsme zveřejnili nové fotografie z Izraele a Jordánska. Prohlédnout si můžete snímky Mrtvého moře, Středozemního moře, Galilejského jezera, řeky Jordán a města Nazaret. Celý článek...

30.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Od společného stolu na Sionu do opuštěných Getseman - Jeruzalém
Bazilika Národů (Agónie)

Od společného stolu na Sionu do opuštěných Getseman - Jeruzalém

Hora Sion oslovuje poutníky třemi významnými místy. V lokalitě zvané Getsemany se nachází bazilika Agónie. Říká se jí také bazilika Národů... Celý článek...

30.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Konec jako nový začátek – z Via dolorosa na Kalvárii
Kalvárie

Konec jako nový začátek – z Via dolorosa na Kalvárii

Místo ukřižování a smrti Ježíše Krista Kalvárie nebo také Golgota (viz např. Lk 23,33-46) se nachází v Bazilice Božího hrobu na vyvýšeném místě. Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Nazaret – domov Svaté Rodiny
Nazaret - bazilika Zvěstování

Nazaret – domov Svaté Rodiny

Hlavním městem severní části Izraele je Nazaret ležící v historickém regionu Dolní Galilea. Město je významným křesťanským poutním místem. Poutníka, hledícího od kostela St. Gabriel dolů na panorama Nazareta, upoutá především bazilika Zvěstování Páně, která je dominantou města a místem, kde si křesťané připomínají událost zvěstování Panně Marii. Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Město chvalozpěvů Ain Karem
Ain Karem - místo narození Jana Křtitele

Město chvalozpěvů Ain Karem

Malé město Ain Karem, ležící 8 km jihozápadně od Jeruzaléma, je podle tradice místem, kde se Panna Maria setkala se sv. Alžbětou (Lk 1,39-55) a kde se narodil sv. Jan Křtitel (Lk 1,57-80). Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Životodárná řeka Jordán
Vádí Kharar - místo křtu Ježíše Krista

Životodárná řeka Jordán

Jordán je nejznámější a nejdůležitější řekou Izraele. Pramení na severu v Golanských výšinách na svazích Hermonu a má tři prameny. Protéká bývalým jezerem Hule a vlévá se do Genezaretského jezera, odkud pokračuje na jih až do Mrtvého moře. Má délku zhruba 330 km. Pro Izrael je Jordán stejně významný jako Nil pro Egypt nebo Amazonka pro Brazílii. Je řekou života. Izraelité se po jejím překročení dostali do země zaslíbené... Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Galilea plná zázraků
Kostel Blahoslavenství na stejnojmenné hoře

Galilea plná zázraků

Místem prvního zázraku Ježíše Krista se stalo městečko Kána Galilejská ležící nedaleko Nazareta. Ježíš tu učinil zázrak na svatbě (viz Jan 2,1-11), když jako host proměnil vodu ve víno na přímluvu své matky Marie. Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Vystoupat výš, na horu Tábor
Bazilika Proměnění na hoře Tábor

Vystoupat výš, na horu Tábor

Vystoupat na vrchol hory Tábor je pro svatozemské poutníky zážitek nejen díky dalekému rozhledu po galilejské krajině... Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Betánie jako symbol přátelství a života
Betánie - kostel sv. Lazara - exteriér

Betánie jako symbol přátelství a života

Betánie. Je vesnicí, kam chodíval Pán Ježíš za svými přáteli Lazarem, Marií a Martou. Tady také zvolal na Lazara, aby vstal z hrobu. Uvnitř místního kostela je nad oltářem mozaika, zobrazující Ježíše během rozhovoru se sestrami Marií a Martou. Pod ní je nápis v latině: "Ego sum resurectio et vita" – "Já jsem vzkříšení a život". Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Jericho dýchající starobylostí i novotou
Cestou do Jericha - Wadi Quelt

Jericho dýchající starobylostí i novotou

Jericho (arabsky Aríhá) se nachází v palestinské autonomní oblasti pouhých sedm kilometrů na západ od řeky Jordán a žije v něm více jak deset tisíc Arabů. Leží asi 260 metrů po úrovní hladiny Středozemního moře a je nejníže položeným městem na světě. Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Malá osada Betfage a veliké chrámové nádvoří
Jeden z nejkrásnějších pohledů na Jeruzalém - z Olivové hory

Malá osada Betfage a veliké chrámové nádvoří

Z Betfage do Jeruzaléma

Betfage (česky "Dům nezralých fíků") je vesnice, z níž Ježíšovi učedníci přivedli oslátko před slavným vjezdem do Jeruzaléma. Celý článek...

29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí
Místo, kam se vchází srdcem – jeruzalémská bazilika Božího hrobu
Boží hrob

Místo, kam se vchází srdcem – jeruzalémská bazilika Božího hrobu

V bazilice Božího hrobu poutníci sundávají opánky svého srdce, aby se jím mohli dotknout Kalvárie a Božího hrobu – dvou nejdůležitějších míst, která jsou součástí komplexu baziliky. Celý článek...