29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Jericho dýchající starobylostí i novotou

Jericho dýchající starobylostí i novotou
Hora Pokušení

Popis míst - Jericho, hora Pokušení

Jericho (arabsky Aríhá) se nachází v palestinské autonomní oblasti pouhých sedm kilometrů na západ od řeky Jordán a žije v něm více jak deset tisíc Arabů. Leží asi 260 metrů po úrovní hladiny Středozemního moře a je nejníže položeným městem na světě. V Bibli je Jericho poprvé zmíněno v 5. knize Mojžíšově (Dt 34,1) a o slavném dobytí města píše kniha Jozue (Jz 6,12nn).

Jericho navštívil během svého veřejného působení Pán Ježíš, uzdravil zde slepce (viz např. Mk 10,46-52) a pobýval v domě celníka Zachea. Nedaleko centra je možné vidět památný strom (staletou moruši), na který Zacheus vylezl, aby spatřil Ježíše, když městem procházel (Lk 19,2nn.).

Trosky starého Jericha lákaly archeology už odedávna a první velké výkopy tu byly provedeny v letech 1907-1909. Nové výkopy z let 1952-1957 přinesly zprávu, že si Jericho může dělat nárok být nejstarším městem světa. Díky tomu je nejen městem zahrad, ovoce a arabských velbloudů, ale také městem dávné cesty, kterou člověk urazil za posledních deset tisíc let.

V blízkosti Jericha se také nachází Hora Pokušení (Džebel Karantel), na níž byl podle tradice Kristus pokoušen od ďábla (viz Lk 4,5-8). Ke skalní stěně hory je zabudovaný pravoslavný klášter Sarandarion postavený v 19. století. Na horu Pokušení vede lanová dráha, ale její výšku může návštěvník dobře vidět i zezdola.

Citát z Bible - Ježíš v Jerichu

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Lk 19,1-10)