29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Místo, kam se vchází srdcem – jeruzalémská bazilika Božího hrobu

Místo, kam se vchází srdcem – jeruzalémská bazilika Božího hrobu
Bazilika Božího hrobu

Popis míst - Jeruzalém (bazilika Božího hrobu)

V bazilice Božího hrobu poutníci sundávají opánky svého srdce, aby se jím mohli dotknout již zmíněné Kalvárie a Božího hrobu – dvou nejdůležitějších míst, která jsou součástí komplexu baziliky. První křesťanská bazilika zde byla vybudována v letech 326-335 po Kristu na podnět sv. Heleny a jejího syna Konstantina. V roce 614 byla bazilika značně poničena Peršany, ale brzy ji obnovil opat Modest. Nepříjemným datem pro chrám byl rok 1009, kdy jej téměř srovnal se zemí kalif el Hakim. Patriarcha Monomachos se stal jeho dalším obnovitelem a křižáci se postarali o velkolepé zvelebení roku 1099 i následné vysvěcení v roce 1149. Psal se rok 1808, když baziliku zastihl požár a byla velmi poškozena. Oprav se ujala řeckokatolická církev. Chrám dnes vlastní církev římsko-katolická, řecko-ortodoxní, syrsko-ortodoxní, arménsko-ortodoxní, egyptsko-koptská a etiopská.

Naproti vchodu do baziliky leží mramorová deska, na niž položili Ježíšovi přátelé jeho mrtvé tělo před uložením do hrobu. Na místě uložení Ježíšova těla do hrobu se nachází kaple. Je rozdělená do dvou částí: první se jmenuje kaple Anděla; druhá ukrývá pod mramorovou deskou bývalou jeskyňku, jež byla autentickým hrobem Ježíše Krista, ze kterého vstal slavně z mrtvých (viz Mk 16,1-8; Lk 24,1-12; Mt 28,1-10; Jn 20,1-10). I přes těžké chvíle, kterými toto posvátné místo po staletí procházelo, zůstává bazilika Božího hrobu stále nejposvátnějším místem pro křesťany na celé zemi.

Citát z Bible - vzkříšený Ježíš

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ (Mt 28,1-10)

Pouť do Svaté země

Do Svaté země se celoročně pořádají poutní zájezdy s duchovním doprovodem, které obsahují také návštěvu baziliky Božího hrobu.