31.05.2013, autor: SJ, kategorie: Zážitky cestovatelů

Toužili jsme navštívit místa známá i ta, která se běžně nenavštěvují. Betlém.

Toužili jsme navštívit místa známá i ta, která se běžně nenavštěvují. Betlém.
Betlémské pastviny - pohled z Pole pastýřů

Betlém 23. 3. 2011

Naši průvodci P. Majerník, P. Ondrejka a já s Veronikou, jsme na letišti čekali na let do Izraele, který se uskutečnil asi o 2 hodiny později. Byl to krátký let, asi 30 minut: Amman – Tel Aviv. Odlétali jsme šťastní v očekávání příštích 7 dnů ve Svaté Zemi. Protože jsme ji už před 6 lety poprvé navštívili, měli jsme už jakousi představu i touhu navštívit místa známá i ta, která se běžně nenavštěvují.

Na letišti v Tel Aviv jsme šťastně přestáli celní kontrolu, Izraelité jsou přísní zvláště, když se cestuje od jejich sousedů, z Libanonu, Sýrie a Jordánska. Z letiště nás odvezli autem do Betléma. Nyní se už o nás starala cestovní křesťanská kancelář, která zajišťuje celý průběh pouti ve Sv. Zemi. Byli jsme ubytováni v hotelu Betlehem Inn. A hned po odložení věcí v pokoji jsme byli autem přemístěni na Karmel v Betlémě, kde na nás v autobusu čekala nová skupina poutníků, a naším průvodcem zůstal už jen P. Ondrejka.

První místo, které jsme tentokrát ve Sv. Zemi navštívili bylo Pole pastýřů. Zde v jedné z pěkně upravených jeskynních kaplí jsme měli mši sv. – s vánočním mešním formulářem. Takže i když byla svatopostní doba, zpívaly se koledy. Po mši sv. jsme prohlíželi okolí. S Veronikou jsme nahlédly na jeskyňky, upravené na kapli, kde jsme před 6 lety měli mši sv. P. Ondrejka nám ukázal výhled na Boasovo pole, kde Moabka Rút sbírala klasy a setkala se s Bonzem, který si ji vzal za manželku a ona se stala prababičkou krále Davida. Byla matkou Obeda, a ten byl otcem Jesseho – otce Davida. Bylo tam ještě několik jeskyní, hlubších, i ty jsme s Veronikou prolezly. Pak jsme si s výkladem P. Ondrejky prohlíželi kostel „Gloria in exelsis“, známý svými freskami biblických událostí o narození Ježíše Krista. 

Pak se šlo do obchodu s náboženskými suvenýry, který patří křesťanské rodině a průvodci poutníků vždy vybízejí, aby se nakupovalo zde a aby tak byl tento obchod podpořen. Dostali jsme zde i malé pohoštění na přivítanou. Po rychlém absolvování nakupování jsme se s Veronikou trhly a samy spěchaly do basiliky Narození Páně. Cestu jsme si vybavovaly podle návštěvy před 6 lety. A také jsme úspěšně nalezly hotel, kde jsme tehdy byli v Betlémě ubytování „u sv. Josefa“. Je to tam vylepšené. Byl to takový zvláštní pocit, když jsme stanuli na známé terase, odkud byl krásný výhled na město… a vzpomínali.           

Za chvíli jsme pak byly před vstupem do basiliky a šťastně jsme vpluly (v protisměru) do jeskyňky Narození Ježíš Krista. Schoulily jsme se do malinkého koutku kde je obraz mágů, a který patří katolické církvi – otcové františkáni, zde sloužívají ráno mši sv. A nastala dokonce chvíle, kdy se celá jeskyňka uprázdnila a pravoslavný duchovní nás vyfotil. Poklonily jsme se Jezulátku v boční kapli kostela sv. Kateřiny. Prohlédly jsme si také nově upravený areál a kapli na památku zastavení sv. Rodiny na cestě do Egypta. Na vybudování nové slovenské kaple zde, přispěla velkou finanční částkou jistá paní ze Slovenska, od Vysokých Tater.