03.06.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zážitky cestovatelů

Poutníkům

Poutníkům

Už od středověku putovali křesťané rádi, zvláště do Svaté země, do Říma, do Loreta. Je nějaký rozdíl mezi středověkými poutníky a dnešními? Možná je. Ti dávní  toužili pohladit  kámen, na kterém kdysi (snad?) někdo vzácný stál, chtěli jít po stopách Kristovy křížové cesty, vstoupit do Božího hrobu, dotknout se  něčeho vzácného, nemluvě o touze získat nějaký svatý ostatek. Dnešní poutníci  mají už hlubší  vhled do dějin  spásy.  Rozhlížejí se po zemi, nazývané Svaté, třeba z hory Karmel, na zemi, na niž sestoupil Mesiáš, Kristus, Zachránce, Boží syn. Na zemi, kde lidstvo dostalo infuzi  nesmrtelnosti, kde  Ježíš završil svůj pravý lidský  život vrcholným úkonem lásky k lidstvu, kde ustanovil  Eucharistii, jeho láskyplný Dotek hříšného člověka, který mu může pomoci ho uzdravit.

V Římě má vést  první kroky poutníka touha vidět katakomby a Koloseum, místa statečnosti a věrnosti křesťanů prvních tří století.  V tom Římě, kde se dodnes zápasí s pokušením moci a nádhery, kde jsme dostali za celá staletí darem od Boha  zástupy světců počínaje Petrem přes Řehoře a Filipa Neri až  po Jana a Františka, našich současníků.

A Loreto? Domeček Panny Marie, který "přenesli andělé" ze Svaté země, a potom až k nám, do Prahy, Brna a kam ještě... A tolik krásných poutních míst, kde se uctívá Matka Kristova  jako Radostná, Bolestná,  Líbezná, Laskavá, všude jako mateřská tvář Boha, kterou si máme právě tento rok připomínat...

Jan Rybář

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Jeruzalém
Jeruzalém

31.05.2013

Foto z Jeruzaléma

Autor: VČ

Počet fotek ve fotogalerii: 32

Fotogalerie Zobrazit fotky Jeruzalém