09.04.2015, kategorie: Kvízy

Kvíz č. 2 na téma: Město chvalozpěvů Ain Karem

Kvíz č. 2 na téma: Město chvalozpěvů Ain Karem
Ain Karem - kostel Navštívení Panny Marie

1) Městečko Ain Karem, ve kterém se podle tradice narodil Jan Křtitel a ve kterém Panna Maria navštívila Alžbětu, leží:

 

a) jihozápadně od Jeruzaléma, v Judsku

b) severně od Jeruzaléma, v Galileji

c) v blízkosti Genezaretského jezera

 

2) Na druhé straně od kostela sv. Jana Křtitele v Ain Karem se na kopci nachází:

 

a) bazilika Národů

b) bazilika Navštívení Panny Marie

c) bazilika Zvěstování

 

3. V kostele Narození sv. Jana Křtitele se nachází jeskyně „Benedictus“. V ní je oltář, pod kterým se nachází hvězda z bílého mramoru s velkým bílým kruhem. Toto místo označuje:

 

a) narození sv. Jana Křtitele

b) navštívení Panny Marie

c) narození sv. Jana Křtitele a jeho rodičů Zachariáše a Alžběty

 

4. V Ain Karem se Panna Maria sešla s Alžbětou v domě:

 

a) Izraelově

b) Judově

c) Zachariášově

 

5. Panna Maria zůstala s Alžbětou v Ain Karem:

 

a) dva měsíce

b) tři měsíce

c) čtyři měsíce

 

 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4c, 5b