24.01.2015, kategorie: Kvízy

Kvíz č. 1 na téma: Nazaret – domov Svaté Rodiny

Kvíz č. 1 na téma: Nazaret – domov Svaté Rodiny

Kvíz: Nazaret – domov Svaté Rodiny

 

1. Město Nazaret ve Svaté zemi, ve kterém bydleli Josef s Marií a ve kterém Ježíš strávil své dětství, leží:

a) v Galileji

b) v Judsku

c) v Samařsku

2. V Nazaretu nenalezneme:

a) baziliku Zvěstování Páně

b) baziliku Navštívení Panny Marie

c) kostel sv. Josefa

3. Na přední, hlavní straně baziliky – dominanty města Nazaret, se ve výšce tyčí bronzová socha Vykupitele. Pod ní je:

a) scéna Zvěstování (Maria, anděl) a níže dva evangelisté

b) scéna Zvěstování (Maria, anděl) a níže jeden evangelista

c) scéna Zvěstování (Maria, anděl) a níže čtyři evangelisté

4. Kdo přišel Panně Marii říci, že bude mít syna Nejvyššího:

a) anděl Gabriel

b) anděl Michael

c) Mojžíš

5. Jak se jmenovala příbuzná Panny Marie, která ve vyšším věku počala a stala se matkou Jana - přechůdce Páně:

a) Sára

b) Alžběta

c) Judita

 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b

 

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Nazaret
Nazaret

19.01.2016

Fotografie z města Nazaret

Autor: VČ

Počet fotek ve fotogalerii: 6

Fotogalerie Zobrazit fotky Nazaret