Kniha Jána Majerníka a Leopoldíny Scheidové "Poznávejme Svatou zemi"

Kniha Jána Majerníka a Leopoldíny Scheidové "Poznávejme Svatou zemi"

Doporučujeme vám výbornou knihu Jána Majerníka a Leopoldíny Scheidové "Poznávejme Svatou zemi - pohledem archeologů a biblistů". Díky své odbornosti a vyčerpávajícím informacím je považována za vůbec jednu z nejlepších knih o Svaté zemi. Jedná se o rozsáhlé dílo encyklopedického charakteru s ilustracemi a mapkami.

Další informace o knize:

  • slovenský jazyk
  • 801 stran
  • tvrdá vazba
  • rozměr: 210 x 297 mm

Mons. ThDr. Ján Majerník se narodil 27. března 1956 v Humenném na Slovensku. Základní vzdělání a studium gymnázia dokončil ve svém rodném městě v roce 1975. Následně emigroval do USA, odtud se dostal do Říma, kde v letech 1976-1987 studoval teologii a biblické vědy. Dne 6. června 1982 byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen na kněze. V letech 1987-1990 pokračoval studiem biblických věd v Jeruzalémě, které dokončil doktorátem v roce 1990. Poté začal působit jako misionář (kněz) ve Svaté zemi. Je nadšeným organizátorem poutí ze Slovenska. V pastorální činnosti se věnuje také provázení poutníků, kteří pocházejí ze Slovenska a dalších zemí.

Ján Majerník byl přednášejícím celostátního setkání animátorů seniorů 24. 10. 2014 v Hradci Králové.

Chtěli byste poradit, kde tuto zajímavou knihu zakoupit? Neváhejte se nám ozvat!